"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

eu

Dă, Doamne, să fiu gata și eu!

Sunt gata (Romani 1, 15; Faptele Apostolilor 21, 3) Gata de slujire, gata de suferință, gata de moarte: iată pentru ce se pregătea Aposto...