"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

dureri sufleteşti sau trupeşti