"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Psaltirea este cartea de rugăciuni care îi poate ajuta pe creștini să lupte cu necazurile și ispitele vieții de zi cu zi. În ea găsim rugăciuni folositoare pentru diferite împrejurări și situații dificile.

Credincioșii se pot ruga cu psalmi pentru diferite probleme, după cum a arătat-o și Sfântul Arsenie Capadocianul. Acesta întrebuința psalmii atunci când cineva îi cerea ajutorul în vreo situație anume, fiindcă nu avea rugăciunile corespunzătoare în Molitfenic

Psalmul 15 – psalmul de aur sau psalmul secretului pretios

PUBLICITATE

Psalmii nu sunt o formulă magică

Această rânduială a sa poate fi urmată și de noi, însă nu trebuie să credem că psalmii sunt un soi de formulă magică.

Nu este suficient să îi rostești fără să acoperi cu faptele tale trăirea creștină autentică. Trebuie să duci o viață curată pentru ca Dumnezeu să îți împlinească cererile.

PUBLICITATE

Părintele Andrei Atudori subliniază importanța rugăciunii în sine și nu utilizarea sau încrederea în unele formule „magice” de rugăciune. Vorbirea cu Dumnezeu și unirea cu El prin rugăciune este mai importantă decât rezolvarea unei probleme.

Psalmul 15 este un psalm profetic

Psalmul 15, pe care vi-l prezentăm aici, este unul din psalmii profetici. Versetele 9 și 10 fac referire la Învierea Domnului după răstignirea Sa.

PUBLICITATE

Acestea arată biruința lui Hristos asupra morții, sau mai degrabă pătimirile Lui, scularea Sa din morți și mântuirea celor care au crezut și cred în El.

Potrivit unei tradiții mai vechi, psalmul 15 este numit „psalmul de aur”, sau „psalmul secretului prețios”. Aceste denumiri vin de la inscripția cu litere aurite făcute de David.

Întregul psalm este o cântare închinată puterii și biruinței lui Dumnezeu. Versetele sale vorbesc de asemenea despre nădejdea nemincioasă a omului în izbăvirea pe care o poate da doar Domnul, dar și despre slăbiciunile celor care slujesc sau se încred în alți „dumnezei”. Unii se încred în mod înșelător în propriile lor cunoștințe și forțe și se trufesc cu reușitele lor.

PUBLICITATE

Acest psalm arată că Dumnezeu și bunătățile Sale sunt partea de moștenire care le revine creștinilor. El face o mărturisire de credință.

Când David zice că „Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu”, se referă la moștenirea vieții celei adevărate, care este veșnică în Împărăția cerurilor.

Părintele Arsenie Boca spune că această moștenire a fost gătită de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și o va dărui celor care au rămas statornici în dragostea și credința lor în Domnul până la sfârșit.

PUBLICITATE

Psalmul 15 are câteva „indicații” specifice. El poate fi citit pentru a ne întări în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru înțelepțirea noastră și pentru a dobândi curaj în fața morții.
Psalmul 15

1. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit
2. Zis-am Domnului: „Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie”.
3. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunată a făcut Domnul toată voia întru ei.
4. Înmulțitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alți dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele.
5. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești Cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea.
6. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică.
7. Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel ce m-a înțelepțit; la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea.
8. Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.
9. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu va sălășlui întru nădejde.
10. Că nu vei lăsa în iad sufletul meu, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea.
11. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții; umplea-mă-vei de veselie cu fața Ta, și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura.

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]