"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Ceea ce a spus Ioan de la Ierusalim că se va întâmpla până în anul 2000, s-a întâmplat deja. Profeția lui Ioan descrie foarte bine istoria lumii. În anul 1099, acesta spunea:

Văd și știu. Ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările viitoare și eu trec dintr-un singur pas pragul timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeți și nici nu știți.

Peste o mie de ani, Ierusalimul nu va mai fi orașul lui Hristos. Creștinii veniți în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinței lor.

PUBLICITATE

Creștinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul mormânt și de relicvele credinței lor care vor fi în întregime sub paza și supravegherea evreilor care își vor ridicate din nou aici templele lor și țara lor.

Evreii vor umple lumea și o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei și oamenii își vor pierde credința în iisus.

Continente și lumi la care herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbește tacit și dincolo de oceanul nesfârșit de apă care începe imediat după coloanele lui hercule.

PUBLICITATE

Peste o mie de ani de aici încolo toate micile țări din europa și câteva țări mari și puternice se vor uni într-un singur imperiu. apoi războaie fără număr vor începe ca popoarele răsăritului.

Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape și vor zbura cu navele în cer printre stele. ei vor ține în pumnii lor și puterea soarelui și se vor crede în dumnezei și vor înălța spre cer mii de clădiri cât turnul lui babel pe toată fața pământului.

Fiecare oraș va deveni o sodoma. obiceiuri spurcate vor deveni firești. oamenii vor fi mulți ca nisipurile, vor popula pustiurile și mările și vor fi puternici ca niște dumnezei și se vor crede chiar dumnezei.

PUBLICITATE

Omul va deveni așa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. dar la capătul acestui drum îl va pândi prăbușirea în abis.

Peste o mie de ani, foametea va domni pe cea mai mare întindere a pământului, va arde măruntaiele oamenilor și oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea. atunci vor apărea negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile și vor întuneca mințile.

Atunci se vor porni răzmerițe și războaie cumplite, vor fi comise omoruri și nelegiuiri și viclenii așa de mari că lumea întreagă va deveni un iad și fiecare zi va vi precum o apocalipsă.

PUBLICITATE

Oamenii vor cădea în păcate trupești înfiorătoare, bărbații și femeilor se vor destrăbăla la vedere. femeia va fi cutezătoare și semeață în destrăbălarea ei. popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simți singur, legea va fi uitată, tradiția pierdută, credința abandonată.

Dar din pricina acestei destrăbălări și a acestui marasm, sângele va deveni impur, răul se va întinde dintr-un pat în alt pat precum focul de la o casă la altă casă, boli cumplite și molime înfricoșătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, fețele se vor acoperi de răni și bube cu puroi, membrele se vor descărna și dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine.

Peste o mie de ani, peste tot se vor răspândi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare.

PUBLICITATE

Peste o mie de ani, lumea va ajunge la cinism și o prefăcătorie așa de mare încât cel care este putred de bogat și doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor și sprijin și va primi hrană de pomană, iar la rândul său se va preface că îi ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua înzecit înapoi cu cealaltă mână.

Peste o mie de ani, viața se va scumpi fiindcă bogățiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăția lui ca lupul în vizuină.

Peste o mie de ani, cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un Dumnezeu, vor fi suverani fără credință și onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaște, vor porunci mulțimilor neștiutoare și indiferente și le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. nimeni nu va participa la adunările lor și la sfatul lor. vor face în așa fel încât orice om ducând o viață de sclav să se creadă liber și fericit.

PUBLICITATE

Peste o mie de ani, soarele va dogorî cu putere și va pârjoli câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ și se va împuțina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea și ochii.

Peste o mie de ani, cei săraci și lipsiți de drepturi, cei fără acoperiș deasupra capului vor primi un război distrugător în care vor fi ocupate multe țări și în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară.

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]