"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Rugăciunea pentru îndepărtarea viselor necurate, a spaimei

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în Cappadocia, într-o familie creștină, și a trăit în timpul domniei împăratului Dioclețian. Mai multe date nu se cunosc cu certitudine, neexistând niciun document al epocii, care să conțină date despre viața sa.

În ajunul sărbătorii și în ziua praznicului, din moși-strămoși, credincioșii respectă unele tradiții , convinși fiind că acestea atrag norocul și sănătatea în viața lor.

PUBLICITATE

Legenda Sfântului Gheorghe

S-a înrolat în armata romană și, parcurgând ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut remarcat prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda decretului împotriva creștinilor, emis de Dioclețian în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească public credința creștină. Din ordin imperial, sfântul a fost întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Loviri cu sulița, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe roată, groapa cu var, încălțămintea cu cuie, băutura otrăvită, bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu au reușit să-l facă să renunțe la credința sa.

Martorii suferințelor Sfântului Gheorhe, uimiți de puterea sa de a rezista la durere, au renunțat la credința în zeități păgâne, îmbrățișând creștinismul. O dovadă a sfințeniei sale o reprezintă o minune săvârșită de Sf. Gheorghe în timpul întemnițării sale.

PUBLICITATE

Atingând trupul unui deținut mort din celula sa, acesta a înviat, convingând-o astfel chiar pe împărăteasa Alexandra, soția lui Dioclețian, să se creștineze. Întrucât Sf. Gheorghe a respins oferta împăratului de a-i acorda înalte onoruri în schimbul renunțării la creștinism, Dioclețian a ordonat omorârea prin decapitare a Sf. Gheorghe și a soției sale, conform crestinortodox.ro.

În icoanele creștine Sf. Gheorghe este înfățișat călare, ținând o suliță cu care ucide balaurul în mână. În unele icoane cu Sf. Gheorghe, este înfățișată și o femeie care privește lupta de la depărtare, aceasta ar fi Alexandra. Se consideră că blaurul îl înfățișează pe Satan sau chiar Imperiul Roman și lupta lui împotriva creștinilor.

În una din legende se consideră că un balaur, dragon sau crocodil și-a făcut bârlog deasupra unui izvor ce furniza apa orașului Silene. Pentru a le oferi apa din izvor oamenii îi aduceau balaurului jertefe, animale (oi) ba chiar și fete prin tragere la sorț. Într-o zi soarta a hotărât ca jertfită să fie o prințesă. A fost dusă la balaur, însă chiar atunci a apărut Sfântul Gheorghe care arătându-i balaurlui semnul crucii l-a înfrânt.

PUBLICITATE

Văzând această faptă miraculoasă, cetățenii din Silene s-au convertit la creștinism.

Minunile Sfântului Gheorghe

În părţile Siriei se află o cetate numită Ramel, în care era o biserică zidită în numele marelui mucenic Gheorghe. Neaflându-se acolo mină de piatră, ca să se taie stâlpi, se aduceau stâlpii bisericii din loc depărtat, şi se făcea multă nevoinţă cu aflatul lor, şi cu adusul.

PUBLICITATE

Atunci o oarecare femeie cu frica lui Dumnezeu având adevărată şi întărită credinţă la sfântul mare mucenic Gheorghe, a cumpărat şi ea un stâlp asemenea cu cei ce erau făcuţi şi înfrumuseţaţi, şi pogorându-l la mare, se ruga celui ce era purtător de grijă să ducă stâlpii, să ia şi să ducă şi pe acela pe care îl cumpărase ea. Iar el nu vrea, ci punând numai pe al lui, purcese să se ducă.

Atunci femeia de supărare căzând la pământ plângea şi se ruga sfântului să-i ajute să poată duce stâlpul. Aflându-se ea într-un astfel de chip, văzu în vis unde i se arătă sfântul în chip de voievod, şi-i zise: “De ce eşti tristă, femeie?” Iar ea îi spuse pricina întristării, şi sfântul descălecând de pe cal zise către femeie: “Unde-ţi este voia să fie pus stâlpul?” Şi ea răspunse.

“De-a dreapta parte a bisericii.” Şi sfântul îndată însemnă marmura cu degetul, scriind aceasta: Să se pună în dreapta, al doilea, stâlpul văduvei (după cel dintâi), şi ridicând sfântul de capătul stâlpului ce era despre mare, zise femeii: “Ajută şi tu” şi ridicându-l amândoi, l-au dat în mare, şi cu îndreptarea sfântului sosi stâlpul mai înainte de ceilalţi, şi dimineaţa se află la liman.

PUBLICITATE

Ceea ce văzând Vasilicos, căci aşa se numea purtătorul de grijă pentru ducerea stâlpilor, s-a minunat şi mai vârtos dacă a văzut şi scrisul, care rânduia şi locul, unde trebuia să fie pus. Şi mulţumind lui Dumnezeu, cerea şi de la sfântul iertare pentru greşeala neascultării, şi, luând şi el prin vedenie iertare de la sfântul, puse stâlpul văduvei în rând cu ceilalţi, în locul care poruncea scrisul cel însemnat de sfântul. Care stâlp stă şi până în ziua de astăzi întru neştearsă pomenirea femeii, şi întru mărirea sfântului pentru preamărita minune.

Iată altă minune făcută la Mitilene şi care înfricoşează tot gândul şi tot auzul. Căci în acest loc este o biserică a marelui mucenic Gheorghe, foarte slăvită şi vestită. Şi este obicei de a se strânge la ziua sfântului mulţime multă de popor în toţi anii, să facă la acea biserică prăznuire. Aceasta aflând agarenii ce erau în Creta au lovit fără veste la vremea privegherii pe câţi au aflat în biserică, şi i-au luat legaţi, împreună cu câţi au putut prinde din cei de afară, că cei mai mulţi scăpaseră.

Pe cei ce i-au prins, i-au dus în Creta, între care era şi un tinerel, pe care l-a dăruit saracinul care-l prinsese lui Amira, celui ce era mai mare peste agareni. Şi trecând câtăva vreme până s-a împlinit anul, şi au ajuns iar la prăznuirea preamăritului mucenic, tânărul a slujit lui Amira; iar părinţii lui nelăsându-şi obiceiul lor şi nici nu au fost nemulţumitori pentru pierderea copilului, ci punându-ţi nădejdea la Dumnezeu şi mulţumind sfântului, şi făcând praznic după obicei, au ieşit ca să cheme la masă pe cei ce erau chemaţi; iar maica copilului întorcându-se la biserică, a căzut la pământ plângând şi rugând pe sfântul, ca să izbăvească pe fiul ei din robie, în ce chip va şti, cu atotputernicul şi dumnezeiescul dar al Sfântului Duh, ce locuia într-însul. Iar cel grabnic la ajutor nu a trecut cu vederea lacrimile femeii. Şi, după ce şi-a sfârşit femeia rugăciunea, şezând oaspeţii la masă, a pomenit bărbatul femeii la masă întâi ajutorul sfântului, şi stau gata cei ce dregeau vinul.

PUBLICITATE

Atunci din voia lui Dumnezeu s-a făcut minune mare şi preamărită şi aproape de necrezut pentru cei ce nu ştiau lucrurile cele slăvite ale lui Dumnezeu. Dar dacă vor cugeta la Avacum, care din răpirea îngerului întru o clipeală de vreme s-a aflat din Ierusalim la Babilon, nu se vor arăta necredincioşi nici de aceasta.

Căci în ceasul în care pusese tânărul vin în pahar şi se gătea ca să dea lui Amira din Creta, s-a aflat în Mitiline dând maicii sale vinul. Văzând toţi cei ce erau la masă pe tânăr, s-au minunat. Şi întrebându-1 de unde şi cum se află în mijlocul lor, el a zis: “Umplând paharul acesta de vin, ca să-l dau lui Amira în Creta, am fost răpit de un bărbat preamărit, care m-a pus pe calul lui, ţinând cu mâna dreaptă paharul, şi cu stânga ţinându-mă de mijlocul lui, mă aflai precum mă vedeţi în mijlocul vostru.” Acestea auzindu-le şi văzându-le, s-au mirat de acea mare minune. Şi sculându-se de la masă, au dat laude şi mulţumire toată noaptea Atotputernicului Dumnezeu, mărind pe sfântul Său mucenic.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

PUBLICITATE

Condac 1:

Multnevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cântăm: Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Icos 1:

PUBLICITATE

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruință al lui Hristos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;Bucură-te, tânărule, veselule și preafrumosule;Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hristos preaalesule;Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;Bucură-te, că întru nevoință în chipul soarelui te-ai arătat;Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfățișat;Bucură-te, adevărata lucrare a darului;Bucură-te, curată nelucrare a firii;Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 2:

Vederile minții avându-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul și împreună a muri cu El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; pentru că ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor și a cânta Domnului: Aliluia!

PUBLICITATE

Icos 2:

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înșelăciunea idolilor din rădăcină smulgând-o. Pentru aceasta, vrednic ești a auzi de la toți acestea:Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credințe;Bucură-te, tăietorul neghinelor înșelăciunii;Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;Bucură-te, că ai semănat holda credinței;Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;Bucură-te, că pe mulți ai adus mântuiți lui Dumnezeu;Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii;Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinței păgâne;Bucură-te, cel ce ai arat pământul cel neroditor;Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;Bucură-te, prin care cunoștința de Dumnezeu a răsărit;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 3:

PUBLICITATE

Din înălțime putere primind, te-ai arătat viteaz oștean, nevoitorule, al nestricatului Împărat Iisus, de stricăciosul împărat netemându-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cânți așa: Aliluia!

Icos 3:

Având, o, purtătorule de biruință, ca o mare pavăză credința lui Hristos în inimă, ca un leu râvnind, în mijlocul nevoinței bărbătește ai stat cu îndrăzneață cugetare. Pentru aceasta te binecuvântăm, zicând:Bucură-te, începătorule de toată biruința al lui Dumnezeu;Bucură-te, voievodule al lui Hristos;Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinței;Bucură-te, de biruință purtătorule, mare nevoitorule al Duhului;Bucură-te, prea tare David, care ai omorât pe Goliat;Bucură-te, prea viteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam;Bucură-te, al dreptei credințe în lupte biruitorule;Bucură-te, al relei credințe puternic cioplitorule;Bucură-te, că ești îmbogățit cu inimă de fier;Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;Bucură-te, uriașul credincioșilor cel de cunună purtător;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

PUBLICITATE

Condac 4:

Ziditorului cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, de sineți chemat, întru nevoințe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoșilor. Pentru aceea, vrednicia de voievod ai aruncat-o lor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

PUBLICITATE

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare porunci cele scrise împotriva creștinilor și a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea și trupul disprețuind, auzi acestea:Bucură-te, că pe stricăcioasa bogăție ai urât;Bucură-te, că pe aceasta săracilor ai împărțit-o;Bucură-te, împotriva îndulcirilor pământești, războitorule;Bucură-te, decât bunătățile cele materialnice mai înaltule;Bucură-te, că pe toată lumea cu picioarele ai călcat-o;Bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai disprețuit-o;Bucură-te, că floarea tinereții cu vederea ai trecut-o;Bucură-te, că de frumusețea trupului nu te-ai milostivit;Bucură-te, că viața întru nimic nu ți-ai cruțat;Bucură-te, al trupului vrăjmaș neîmpăcat;Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;Bucură-te, că ai luat biruința peste patimile tale;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 5:

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, mucenice, și foc al dragostei celei către Hristos; de care înfierbântându-ți-se mintea, îndumnezeit cu totul și înfocat te-ai făcut; și pe toate acestea de față ca un vis le-ai socotit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

PUBLICITATE

Icos 5:

Către închinătorul de idoli, Dioclețian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce întârzii, judecătorule, și nu-mi gătești în grăbă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:Bucură-te, nemăsurată iubire către Dumnezeu;Bucură-te, înfocată dorință către Hristos;Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiești;Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpânului;Bucură-te, că pe toate le-ai dat și pe Hristos L-ai cumpărat;Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit;Bucură-te, că prin dor dorul trupului ai biruit;Bucură-te, că văpaia prin văpaie ai stins-o;Bucură-te, primitorul bunei desfătări;Bucură-te, cel ce duhovnicește iubeai și împreună asemenea erai iubit;Bucură-te, cel ce de sineți cu totul te-ai înstrăinat;Bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 6:

PUBLICITATE

Cu totul s-a spăimântat tiranul de preaminunata vitejie a ta, mucenice Gheorghe, și de cuvintele tale detunându-se, pește uimit și fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu știa să cânte Domnului: Aliluia!

Icos 6:

Luminat, o, mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, și Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te binecuvântăm pe tine, zicând:Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule;Bucură-te, al credinței vesel trâmbițătorule;Bucură-te, privighetoare cu dulce glas și mult versuitoare;Bucură-te, rândunea cântătoare și răsunătoare;Bucură-te, buze în cer tunătoare ale Dumnezeirii lui Hristos;Bucură-te, limbă de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos;Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu propovăduitorule;Bucură-te, mărturisitor, împodobitor al credinței;Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare;Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat;Bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

PUBLICITATE

Condac 7:

Mari, după tot chipul, sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit, mucenice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

PUBLICITATE

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea te-ai arătat, o, Mucenice Gheorghe; pentru aceea și chinurile cu bărbăție, ca și cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea cântăm ție unele ca acestea:Bucură-te, că pântecele cu ascuțișul suliței ți-a fost împuns;Bucură-te, că trupul cu vine de bou ți-a fost lovit;Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut;Bucură-te, că mâinile cu lanțuri ți s-au legat;Bucură-te, că pe roata cea cu ascuțișuri ai fost tras;Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;Bucură-te, că încălțăminte înroșită în foc ai purtat;Bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut;Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut;Bucură-te, că adeseori în temniță ai locuit;Bucură-te, că ai fost pus în sulițe prea ascuțite;Bucură-te, că ai luat sfârșitul prin sabie;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 8:

Cu totul străine și preamărite sunt toate minunile câte le-ai făcut, Mucenice Gheorghe, în luptele tale, și, după suferințe nenumărate, cu bărbăție mare și cu putere, dând laudă lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia!

PUBLICITATE

Icos 8:

Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între sfinți, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoșătoare și mai presus de minte; de care noi, înspăimântându-ne, cu mirare zicem:Bucură-te, cel ce vârfurile sulițelor ai nesocotit;Bucură-te, cel ce chinul roții l-ai biruit;Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul;Bucură-te, că ai învins puterea veninului;Bucură-te, că pe un mort de demult din mormânt l-ai ridicat;Bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat;Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;Bucură-te, prin care copilul a biruit;Bucură-te, de care neguțătorii s-au oprit;Bucură-te, că stâlpul văduvei l-ai primit;Bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 9:

PUBLICITATE

Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijlocul luptei, tânăr și puternic prin Hristos, singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda; și bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând: Aliluia!

Icos 9:

Mărturisitor al dogmelor credinței fiind, de trei ori fericite, și minuni multe săvârșind, pe tine văzându-te popoarele pe pământ, către credința dumnezeiască a lui Hristos se îndemnau, și se bucurau cu duhul, zicând ție unele ca acestea:Bucură-te, priveliștea îngerilor;Bucură-te, privirea oamenilor;Bucură-te, îndulcirea puterilor cerești;Bucură-te, veselia oamenilor pământești;Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului și pământului;Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor și oamenilor;Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus;Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;Bucură-te, dulce strălucire a minților;Bucură-te, dulce înfrumusețare a sufletelor;Bucură-te, prin care Biserica se veselește;Bucură-te, prin care toată lumea dănțuiește;Bucură-te, purtătorile de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

PUBLICITATE

Condac 10:

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau și acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

Icos 10:

PUBLICITATE

Toiag de biruință mare și atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta și purtător de biruință te numești, Mucenice Gheorghe, de care noi, minunându-ne spre laudă zicem ție unele ca acestea:Bucură-te, pierzătorul demonilor;Bucură-te, surpătorul elinilor;Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei neînsuflețiți;Bucură-te, cel ce ai vădit meșteșugirile lor;Bucură-te, că stăpâniri și începătorii ai înfruntat;Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înecat;Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;Bucură-te, cel ce lățirea politeismului ai stins;Bucură-te, înfricoșătorule arzător al capiștilor;Bucură-te, prea puternicule sfărâmător al idolilor;Bucură-te, prin care satana suspină;Bucură-te, prin care păgânismul oftează;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 11:

Cetele tuturor sfinților întâmpinau, o, mucenice, sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, și cu îngerii cântare de biruință lui Dumnezeu strigau, întru bucurie cântând împreună: Aliluia!

PUBLICITATE

Icos 11:

Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Mucenice, și te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfârșită și negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit; pentru aceasta zicem ție:Bucură-te, că te desfătezi în viața cea fără de moarte;Bucură-te, că te împărtășești de Lumina cea negrăită;Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri;Bucură-te, cu toți sfinții împreună-petrecătorule;Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit;Bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a preaslăvit acum te-ai mărit;Bucură-te, cel ce împărăția cerurilor ai dobândit;Bucură-te, cel ce de veșnica mărire te-ai împărtășit;Bucură-te, cel ce porți cununa cea neveștejită;Bucură-te, cel ce ai luat după har îndumnezeirea;Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu;Bucură-te, dumnezeiescule împreună-moștenitor al lui Hristos;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 12:

PUBLICITATE

Daruri ai luat, mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor și ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea și nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amândouă acestea suntem lipsiți, dar care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

Cu cântări de psalmi serbând amintirea și luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine și te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, și cu cântările, ca și cu buzele, toți sărutându-te, zicem către tine:Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;Bucură-te, al văduvelor mare apărătorule;Bucură-te, în felurite împrejurări al credincioșilor binefăcătorule;Bucură-te, doctor fără de plată al bolnavilor;Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos, te faci;Bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi;Bucură-te, grabnic al celor în nevoi ajutătorule;Bucură-te, al întristărilor dulce mângâietorule;Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;Bucură-te, rugătorule și mijlocitorule al tuturor;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

PUBLICITATE

Condac 13:

O, Mucenice Gheorghe, nume dulce și scump tuturor credincioșilor, această scurtă laudă, ce o aducem ție, cu blândețe primește-o, și de tot felul de întâmplări ferește pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori.

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Înger întru nevoință… și Condacul întâi: Multnevoitorule…

PUBLICITATE

Icos 1:

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruință al lui Hristos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;Bucură-te, tânărule, veselule și preafrumosule;Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hristos preaalesule;Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;Bucură-te, că întru nevoință în chipul soarelui te-ai arătat;Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfățișat;Bucură-te, adevărata lucrare a darului;Bucură-te, curată nelucrare a firii;Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Condac 1:

PUBLICITATE

Multnevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cântăm: Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]