"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

22 aprilie Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, cunoscut ca un mare vindecător al bolilor.

Rugăciunea puternică pentru sănătate și mare milă pe care este bine să o rostești pe 22 aprilie.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, sărbătorit pe 22 aprilie 2023

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, glasul al 2-lea:

PUBLICITATE

Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Celui Ce a povăţuit…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Soarele cel înţelegător pe tine, înţelepte, te-a arătat stea de Dumnezeu luminată spre întărirea Bisericii, care trimiţi totdeauna razele minunilor şi risipeşti negura patimilor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pântecele maicii tale, Cuvioase, sfinţindu-te Făcătorul, ca şi pe Prorocul Ieremia odinioară, te-a făcut vas de bună trebuinţă Duhului, care goneşti duhurile cele viclene, Sfinte Părinte Teodor.

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând Hristos mai înainte inima ta, Părinte Teodor, ungându-te cu ungere prooro­cească, ca pe Samuil odinioară, te-a arătat prooroc, de vedeai prin dumnezeiescul Duh cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strugurele cel lelucrat a înflorit în pântecele tău Maică Fecioară, izvorând dulceaţă de iertare şi de veselie tuturor, celor ce și-au pierdut firea de ameţeala suferinţelor, Preacurată.

PUBLICITATE

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce întăreşti tunetul…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de minunată viaţa ta, cugetătorule de Dumnezeu, cât de înfricoşătoare minunile, cât îţi este de înaltă unirea către Dumnezeu şi înclinarea şi suirea cea neabătută, Cuvioase Teodor.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirea patimilor ai oprit-o cu creşterea ostenelilor şi cursele cele viclene ale demonilor le-ai surpat cu puterea Preasfântului Duh, Preafericite Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Din pântece fiind dat Domnului, te-ai făcut vas de cinste şi preacurat, înţelepte, înălţând mireasmă de miros dumnezeiesc al Duhului, Celui Ce S-a sălăşluit întru tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii se înnoiesc întru tine, Fecioară, că mai presus de fire şi de cuvânt ai născut pe Stăpânul, pe Care roagă-L neîncetat să mântuiascăsufletele noastre.

PUBLICITATE

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti Duhul, întăreşte-mă Doamne ca să Te laud pe Tine curat şi să fac voia Ta. Că nu este sfânt ca Tine, Dumnezeul nostru.

Citește și: Femeia cu care Dinu Maxer ar fi înlocuit-o pe Deea!: „Seamănă mult cu Nicoleta Luciu”. Cine i-ar fi dat de gol

PUBLICITATE

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Dumnezeule…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu arătat eşti plin de ape dumnezeieşti şi de harurile Duhului adăpând toată Biserica, Părinte Teodor.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu coardele ostenelilor tale, preafericite, ai sugrumat pe vrăjmaşul şi prin sabia rugăciunilor tale ai nimicit oştile cele viclene, Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Tu te-ai arătat cu adevărat păstor turmei tale, iar nu năimit, că urmând lui Hristos, ţi-ai jertfit sufletul, bine apărând-o, Preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din toate neamurile tu te-ai arătat fericită, căci ai născut pe Hristos, Care face fericiţi pe cei ce slujesc Lui, Maică Fecioară, Stăpână Preacurată.

PUBLICITATE

Cântarea a 5-a. Irmos: Să-mi răsari mie, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea mai presus de vreme te-a arătat pe tine făclie neadormită şi sfeşnic nestins, celor ce erau cuprinşi de întunericul patimilor şi de negura păcatelor celor multe, Părinte Teodor.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut pe Mucenicul Gheorghe bine învăţându-te de copil mic şi întru toate te-ai asemănat sârguielii lui şi dragostei către Domnul, Cuvioase Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Îngerii şi toate puterile se uimesc de darul minunilor tale, Părinte Teodor şi oamenii cu credinţă luând din darul tău, cu adevărat se sfinţesc la trup şi la suflet.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu picăturile milei tale adapă-mi cugetul meu, care se topeşte de văpaia păcatului şi aprinde-mi sfeşnicul inimii mele cel stins, ceea ce eşti uşa Luminii, Prea­curată.

PUBLICITATE

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De grija celor de pe pământ te-ai lepădat şi toată dragostea ţi-ai pornit către Stăpânul, îndulcindu-te de frumuseţile Lui şi de strălucirile care izvorăsc de acolo, Părinte.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trudindu-te de frig, ai topit gerul păcatului, când şedeai în mijlocul închisorii şi sufereai lovirile vântului, ca şi neavând carne, încălzindu-te cu harul cel dumnezeiesc, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Ca finicul ai înflorit în livada Curţilor Ziditorului tău, adăpându-te cu picăturile lacrimilor tale şi ai adus roade dumnezeieşti îmbelşugate, ale virtuţilor tale, Sfinte Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]