"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

Luarea Crucii, lepădarea de sine, urmarea Lui Hristos – cuvintele Cuvântului care ne dezvăluie astăzi ”rețeta” care reface drumul până Acasă, pentru că ne place sau nu, acceptăm sau nu, ”ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său?”

Evanghelia zilei: ”Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.” (Marcu 8, 34-38; 9, 1)

“Oricine VOIEȘTE să vină după Mine, să se LEPEDE de sine, să-și IA CRUCEA și să-Mi urmeze Mie”. Voirea, lepădarea de sine și luarea Crucii, asta ne aduce spre trecere prin filtrul minții și a sufletului Evanghelia citită astăzi.

“Oricine VOIEȘTE” – Dumnezeu nu obligă ci ne oferă darul libertății alegerii personale în a-L urma sau nu. Voiești sau nu voiești. Dumnezeu nu este complicat așa cum mulți ar fi tentați a crede: iți prezintă calea reîntoarcerii acasă, însă îți lasă deplina alegere în a o urma sau nu.

“Să se LEPEDE de sine” – ce să fie această lepădare de sine, dacă nu renunțarea la toate relele porniri și smulgerea “buruienilor” pentru ca florile bunei purtări să se poată bucura de soare? Pentru că “ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă-și pierde suflletul sau”? Ce bucurie îți mai pot aduce bogățiile lumii, bunul renume, confortul și ușurința de a-ți putea satisface orice poftă, dacă atunci când pui capul pe pernă, rămas doar tu cu tine, constați cum și peste câte cadavre (fizice sau sufletești) ai călcat pentru a le obține? Te mai poti bucura de ceva, în sensul bucuriei proiectate în Lumina Învierii? Pentru că o bucurie spre Înviere o poți cel mai lesne găsi în contopirea mâinii tale cu mâna întinsă a celui flămând, în unirea inimii tale cu suferința celui aflat în patul de suferință, în înălțarea rugăciunii către cer pentru lumea întreagă, în lacrima sincer ivită în colțul ochilor prin transpunerea în greutățile celorlalți. Bucuria ruptă din Înviere este o bucurie a dragostei față de toți și toate, care te aduce în postura omului “mort păcatului și viu Lui Dumnezeu” (Romani 6,14)

“Să-și IA CRUCEA” – aici, prin purtarea crucii, intervine schimbul de iubire între Hristos și noi, între noi și aproapele, pentru că, cu cât scade mai mult iubirea de sine, cu atât crește mai mult dragostea față de aproapele, iar prin aproapele față de Dumnezeu, cu care El Însuși S-a identificat. Crucea are atât de multe forme câte vieți sunt purtate prin lume, și intreband 1000 de oameni ce înseamnă “crucea” pentru ei, probabil, nu vom gasi doi care să răspundă la fel, pentru că fiecare o trece prin filtrul propriei gândiri, simțiri ți trăiri personale.

Important este ca fiecare dintre noi să fim conștienți că tot ceea ce vorbim, gândim, simțim și facem, poate duce la ușurarea sau îngreunarea cu proprie voință a crucii, făcându-i purtarea ca pe o povară sau ca o însoțire de mare preț, conștienți fiind că “CRUCEA creștină- răsăritul / Iubirii fără de sfârșit- / Ne-aduce- aproape infinitul / Ne dă un rost, ne-a nemurit!”.

Putem, desigur, simți la un moment dat că avem tot ce ne-am dorit dintre bogățiile lumești sau o bună parte din ele, însă ce folos dacă, prin ele, am rătăcit tot mai mult drumul sau urma Lui Hristos? Până unde și până când ajută bogăția? Nu știm, dar putem întreba pe oricare dintre bogații lumii fără de Hristos. Au doară nu ne vor spune ei că în fața veșniciei banii devin simple hârtii, pe când omenia, inima bună și bunul simț puse pe ”urma Lui Hristos” se transformă în singura monedă de schimb a veșniciei?

Nu bogăția în sine este rea cum nici sărăcia în sine nu este virtuoasă, ele căpătând valoare doar în cadrul acelei ”lepădări de sine”.

Cuvintele Evangheliei pot părea grele: să te lepezi de sine, să urmezi Lui Hristos…. dar ce este mai frumos decât bucuria descoperită în greutate, decât lumina descoperită pe calea ce pare atât de grea? Ce te poate împlini mai mult ca om decât lupta devenirii în iubirea Lui Hristos?

Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că ”sufletul este ecoul îndepărtat al vocii Cuvântului”. Cum, așadar, ar putea să ne pară grea calea Lui Hristos având în noi acest ecou? Nu trebuie decât să Îl ascultăm pe toate undele chemării Sale si să rezonăm cu inimă bună căii de împlinire frumos așezată în Porunca cea Nouă: ”Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.”

Luarea Crucii percepută ca așezarea iubirii Lui Hristos în propria viață și împărțită cu aproapele nostru prin fiecare suflare de viață, nu face altceva decât ca întreaga existență să devină un ecou al Cuvântului frumos exteriorizat prin chipuri luminoase, inimi bune și fapte și mai bune…

Hristos este iubire! Tu ți-ai luat Crucea?

sursa: glasulcetatii.ro

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.