"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

3 × 4 =

7 − six =

– Unii oameni sunt dărâmaţi de încercări mi¬no¬re, iar alţii, deşi li se dau greutăţi fără număr, trec prin viaţă cu fruntea sus.

loading...

De ce unii au tăria de a le înfrunta şi alţii nu? E oare aluatul din care am fost făcuţi atât de diferit?

– Ce le face unora viaţa foarte grea nu e faptul că via¬ţa e foarte grea în sine, ci faptul că ei nu sunt dis¬puşi să vadă şi par¬tea lu¬minoasă a gre¬u¬lui din viaţă. De aceea este fun¬da¬mental să găseşti sen¬sul fiecărei în¬cercări sau sufe¬rin¬ţe de care te lo¬veşti. Dacă o um¬pli de sens, îţi găseşti pu¬terea şi senină¬tatea de a merge mai de¬parte cu frun¬tea sus.

Dacă nu-i găseşti un sens, ea ajunge să te dărâme. Dacă n-ar fi întâmpinat de su¬fe¬rinţă, omul ar fi ex¬traordinar de su¬per¬ficial. A¬bia în¬cer¬cările vie¬ţii îl fac să gân¬dească mai profund. Cât timp îi merge bine din toate punctele de vedere, stag¬nea¬ză, trăieşte la su¬prafaţa sa, nu tră¬ieşte cu toată fi¬in¬ţa. Nu trebuie să ne fie frică de sufe¬rin¬ţă.

Hristos ne-a în¬văţat să ne eli¬berăm de ea. A e¬xor¬¬cizat-o în viaţa lui pămân¬tească, în¬frun¬tând frica de foamete, de nesomn, de durere, chiar şi frica de moarte, care îi ţine pe toţi în robie. Şi, când a ajuns deasupra fricii, a fost liber. Frica de încercările grele ale vieţii ne inhibă şi ne împiedică să fim mai mult decât suntem. Trebuie să avem curajul să gândim pentru noi o viaţă măreaţă.

Trebuie să avem curajul să visăm şi să ne visăm mai presus de fricile şi neputinţele noastre.


Exras din Interviul cu Părintele Pantelimon de la Mânăstirea Oaşa, Sursa: http://www.formula-as.ro/

loading...
loading...

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.