"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

6 − 3 =

five × four =

Sfinții Cosma și Damian sunt respectați. Prima zi de Brumar e știută în popor drept ziua tămăduirii bolilor grele. Și nu întâmplător. În această zi, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Cosma și Damian, Doctori fără arginți.

loading...

Până și în calndarul creștin-ortodox sunt menționați ca Făcători de minuni. Și asta pentru că, hărăziți cu darul vindecării, au înfăptuit lucruri mărețe încă din timpul vieții, dar și dincolo de moarte.

Sfinții Cosma și Damian, medici adevărați

Sfinţii Făcători de Minuni şi Doctori fără Arginţi Cosma şi Damian își au originea în Asia Mică. Au fost crescuți de mama lor, Teodota, o femeie evlavioasă, cu credință creștină. Tatăl lor a murit încă de când erau mici. Urmând exemplul mamei, Cosma și Damian au dat citire cărților sfinte și s-au dedicat credinței. Au ales să studieze mult, așa încât au ajuns medici și au primit harul vindecării trupurilor şi sufletelor bolnave prin puterea rugăciunii, atât ale oamenilor, cât și ale animalelor.

Și făceau totul din dragoste pentru semeni și, mai ales, pentru Dumnezeu. Se spune că, gemeni fiind, ar fi avut puteri miraculoase, reușind să stăpânească mulţimile, să atragă sprijin divin. Fiindcă nu acceptau răsplată, au primit numele de Doctori fără de arginți. S-au stins din viață la scurtă vreme unul de celălalt și au fost îngropați împreună la Thereman, pe teriotirul Mesopotamiei. Iar sfinții au continuat să facă minuni. Lumea îi consideră și protectori ai sfinţeniei căsniciilor creştine, dătători de armonie în viaţa soţilor.

Rugăciunile sunt leacul

Pentru faptele lor, Cosma și Damian au fost trecuţi în rândul sfinţilor doctori, ca vindecători ai bolilor de ochi, de lingoare, răul copiilor, sperietură, boli dintre cele mai rele. Propovăduiau credinţa şi evlavia, sfinţenia şi milostenia drept leacuri tămăduitoare. Nu trebuie confundaţi cu Sfinţii Cosma şi Damian din Roma, prăznuiţi la 1 iulie, sau cu Sfinţii fără de Arginţi din Arabia, celebrați la 17 octombrie. În popor, data de 1 noiembrie este consacrată tămăduirii bolilor, sfinții fiind invocaţi în descântece de boli grele, inclusiv pentru epilepsie. Cei aflați în suferință ori apropiații lor merg la mânăstiri, aprind lumânări, împart colivă şi lasă pomelnice pentru sănătate.

Uite mai jos și rugăciunea vindecătoare:

”Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, Cosma şi Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Cei aleşi făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos şi doctori preaînţelepţi, care în dar daţi sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noştri şi ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului, vindecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cele trupeşti.

Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţilor făcători de minuni!

Râvnind vieţii celei îngereşti, aţi defăimat cele pământeşti, şi încununându-vă cu nevoinţa muceniciei, v-aţi învrednicit să priviţi faţa Domnului puterilor. Deci rugaţi-vă cu sârguinţă pentru noi, cei ce alergăm cu sârguinţă către ajutorul vostru şi cele de laudă strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, că voi casa, avuţia şi toate agoniselile părinţilor întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, care fără împuţinare vindecaţi pe cei părăsiţi de doctori;

Bucuraţi-vă, cei ce pe săraci cu milostivirea voastră i-aţi hrănit;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;

Bucuraţi-vă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie v-aţi asemănat îngerilor;

Bucuraţi-vă, făclii ale luminii celei dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, oameni cereşti şi îngeri pământeşti!

Amin!”

loading...

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.