"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Mulți dintre noi, atunci când suntem acaparați de probleme, ne pierdem oarecum credința spunând în sinea noastră că Dumnezeu nu ne este alături. Toți credincioșii trebuie să știe că, indiferent de ce ni se întâmplă, oricât de multe probleme am avea, oricât de multe necazuri, Tatăl Ceresc ne este alături și El face totul pentru a ne îndruma.

În cazul în care ți-ai pierdut încrederea, ai probleme la care nu le găsești nicio rezolvare, ești copleșit de boli și simți că Dumnezeu te-a părăsit, există un ritual simplu, care trebuie urmat 3 vineri la rând, ritual ce te poate ajuta să depășești orice obstacol.

Ritualul presupune să ții post, să aprinzi 3 lumânari și rostești această rugăciune 3 vineri la rând…

Iată mai jos și textul rugăciunii care trebuie rostită în orice moment al zilei de vineri!

PUBLICITATE

”Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată;

Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim.

PUBLICITATE

Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerita a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănata.

Păzeşte Doamne mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice.

Ca bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh; acum şi pururea şi în vecii vecilor.

PUBLICITATE

Amin.”

Citește aici și rugăciunea către Iisus Hristos pentru bunăstarea și fericirea copiilor!

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]