"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

1 × four =

15 − 2 =

Dumnezeu v-a dat cea mai frumoasă misiune de pe pământ, aceea de a fi mamă? Nimic nu se compară cu zâmbetul copilului dumneavoastră, însă pentru ca acesta să fie adus pe lume, rugați-vă cu credință Maicii Domnului și sfintei Silvia pentru a avea o naștere ușoară.

loading...

Venerată atât de ortodocși cât și de catolici

Una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății, venerată deopotrivă și de ortodocși și de catolici, sfânta Silvia este căutată pentru ajutorul prețios pe care-l oferă femeilor care urmează să dea naștere de prunci.

O, Sfânta Silvia, ajută-mă pe mine, păcătoasa roaba ta! Vino în ajutorul meu în vremea durerilor pe care le rabdă toate fiicele Evei în timpul naşterii. Așa cum tu te-ai bucurat în clipa în care ai devenit mamă, dă-mi şi mie naştere uşoară! Dă-mi harul ca acest copil ce se află lângă inima mea să strige cu bucurie aşa cum Sfântul prunc Ioan s-a închinat Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Care din iubire pentru noi, păcătoşii, nu S-a ruşinat, ci a acceptat să fie prunc. Ascultă, Sfânta Silvia, smerita mea rugăciune, întoarce faţa ta spre mine şi ajută-mă în ceasul chinurilor şi al durerilor, ca să mă învrednicesc să slăvesc bunătatea ta, căci tu nu nesocoteşti niciodată rugăciunile celor sărmani şi îi izbăveşti pe toţi cei ce te cheamă în ceasul necazurilor. Amin.”

Această rugăciune se spune și pentru sănătatea pruncilor

“Preamilostivă Doamnă, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare! Primeşte smerita noastră rugăciune şi nu ne lepăda pe noi, ocrotirea şi scăparea noastră, şi nu te îngreţoşa de noi, nevrednicii, ci, ca o milostivă, nu înceta a te ruga Celui născut din tine să ne dăruiască iertarea multelor noastre greşale şi să ne mântuiască cu judecăţile pe care le ştie.

Miluieşte-ne pe noi, Stăpână, miluieşte-ne pe noi, că nu este nouă mântuire din faptele noastre. Pentru aceasta, cu credinţă strigăm ţie: miluieşte-i pe robii tăi şi inima noastră stearpă arată-o roditoare de fapte bune. Caută spre noi, nevrednicii, că tu eşti nădejdea şi acoperământul nostru, viaţa şi lumina inimii noastre; ca ceea ce ai născut din pântecele tău Lumina cea Neînserată, luminează, Curată, sufletul nostru, şi depărtează de la inima noastră tot întunericul. Dăruieşte-ne umilinţă, pocăinţă şi zdrobire de inimă, invredniceşte-ne să facem în toate zilele vieţii noastre voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru şi să plăcem în toate înaintea Lui.

O, Maica lui Dumnezeu! Nu înceta a te ruga Celui ce S-a născut din tine pentru toţi cei ce aleargă cu credinţă la sfântă icoana ta, şi dă-le lor grabnică ajutorare şi mângâiere în necazuri şi în nevoi şi în pătimiri, izbăveşte-i pe ei de clevetirea şi răutatea oamenilor, de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi şi de toată nevoia şi întristarea. Mântuieşte patria noastră, oraşul acesta şi toate oraşele şi ţinuturile de toate nevoile şi necazurile, milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru, abate toată mânia Lui cea pornită asupra noastră şi ne izbăveşte pe noi de cuvenita şi dreapta Lui ameninţare.

De Dumnezeu iubitoare Stăpână, podoaba îngerilor, slava Mucenicilor şi bucuria tuturor Sfinţilor! Roagă-L dimpreună cu noi pe Domnul ca să ne învrednicească a sfârşi alergarea vieţii noastre în pocăinţă, iar în ceasul morţii, Preasfântă Fecioară, izbăveşte-ne de stăpânirea drăcească, şi de cumplitele întrebări, şi de vămile cele amare, şi de focul cel veşnic, ca să ne învrednicim de slăvită împărăţie dumnezeiască, mărindu-te pe tine şi slăvindu-L pe Cel întrupat din tine, Hristos Dumnezeu, Căruia se cuvine slava dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin”.

Citește aici Rugăciunea care alungă răul și energiile negative atât din casă, cât și din corp!

Felicia Iederă

loading...

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.