"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Când viața vă este greu încercată de probleme, aveți probleme cu sănătatea și pare că nimic nu mai este ca înainte, când nopțile sunt albe, nu deznădăjduiți, primiți-l pe Hristos în sufletul și în inima dumneavoastră citind această rugăciune de mare folosință…

Se rostește înainte de culcare!

„Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește…

Dumnezeule cel mare și lăudat, necuprins de gând și de cuvânt, care ai zidit pe om cu mâna Ta, țărână luând din pământ, și cu chipul Tău l-ai cinstit pe el; Iisuse Hristoase, numele cel preadorit, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcă­torul Tău Duh, arată-Te la robul Tău (N) și-l cerce­tează, în suflet și în trup, fiind rugat de preamărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria; de sfintele puteri cerești fără de trup; de cinstitul, măritul, proorocul, înaintemergătorul și Botezătorul Ioan; de sfinții, măriții și întru tot lăudații Apostoli; de cei între sfinți părinții noștri și dascăli ai lumii: Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură de Aur; de Atanasie, de Chiril, de Nicolae cel din Mira, de Spiridon, făcătorul de minuni, și de toți sfinții ierarhi; de sfântul apostol întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan; de sfinții, măriții și marii mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat și de toți sfinții mucenici; de preacuvioșii și de Dumnezeu purtătorii părinții noștri Antonie, Eftimie, Sava cel sfintit, Teodosie începătorul vieții de obște, Onufrie, Arsenie, Atanasie cel din Aton, și de toți preacuvioșii părinți; de sfinții și tămăduitorii fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon și de Sfântul (N), a cărui pomenire săvârșim și de toți sfinții Tăi.

PUBLICITATE

Și dă robului Tău (N) somn de odihnă, somn trupesc, de sănătate, de mântuire și de viață, tărie sufletului și trupului. Și precum oarecând ai cercetat pe Abimeleh, robul Tău, la via Agripei, și i-ai dat lui somn mângâietor, ca să nu vadă căderea Ierusalimului, și l-ai adormit pe el cu somn întăritor și iarăși l-ai sculat într-o clipă devreme spre slava bunatății Tale; încă și pe sfinții Tăi, măriții șapte tineri, i-ai arătat vestitori mărturiei arătării Tale în zilele lui Deciu împăratul și prigonitorul, pe care i-ai adormit în peșteră trei sute saptezeci și doi de ani și ca niște prunci ce se încălzesc la sânul maicii lor n-au suferit nici o stricăciune, spre lauda și slava iubirii Tale de oameni și spre arătarea și adeverirea nașterii noastre celei de a doua și a învierii tuturor; însuți dar, Iubitorule de oameni împărate, vino și acum, cu pogorârea Sfântului Tău Duh, și cerce­tează pe robul Tău (N), și-i dăruiește sănătate, tărie și bună vârtute prin bunătatea Ta, pentru că de la Tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noas­tre, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

Vezi aici o rugăciune grabnic ajutătoare pentru cei care se află în grele suferințe, în mari dureri, mâhniri și boli

Felicia Iederă

PUBLICITATE

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.

[wce_code id=2]